Tiếng Anh Nghiêm Túc. Chuẩn bị cho việc học tập quốc tế và giao tiếp tiếng Anh tiên tiến.  đọc thêm

Về chúng tôi

"Học tập không phải là sản phẩm của việc dạy học. Học tập là sản phẩm của nỗ lực của sinh viên đam mê."

                         -- John Holt

Về các tiêu chuẩn giáo dục cốt lõi (U.S.)

Sinh viên ngày nay đang chuẩn bị bước vào một thế giới mà ở đó các trường cao đẳng và doanh nghiệp đang đòi hỏi nhiều hơn bao giờ hết. Để đảm bảo tất cả học sinh sẵn sàng thành công sau khi tốt nghiệp trung học, Tiêu chuẩn Tiểu bang Chung thiết lập các hướng dẫn rõ ràng, nhất quán về những gì mọi học sinh nên biết và có thể làm trong môn toán và Anh ngữ từ mẫu giáo đến lớp 12.

Các tiêu chuẩn được soạn thảo bởi các chuyên gia và giáo viên trên khắp đất nước và được thiết kế để đảm bảo sinh viên được chuẩn bị cho sự nghiệp đầu vào ngày nay, các khóa học đại học cấp độ sinh viên năm nhất và các chương trình đào tạo lực lượng lao động. Cốt lõi Chung tập trung vào việc phát triển các kỹ năng tư duy phản biện, giải quyết vấn đề và phân tích mà học sinh sẽ cần để thành công. Bốn mươi mốt tiểu bang, Đặc khu Columbia, bốn vùng lãnh thổ và Cơ quan Hoạt động Giáo dục Quốc phòng (DoDEA) đã tự nguyện áp dụng và đang tiến tới với các tiêu chuẩn.

Các tiêu chuẩn mới cũng cung cấp một cách để giáo viên đo lường sự tiến bộ của học sinh trong suốt năm học và đảm bảo rằng học sinh đang trên con đường thành công trong sự nghiệp học tập của họ.

 

Talk to us

085 888 5555