Tiếng Anh Nghiêm Túc. Chuẩn bị cho việc học tập quốc tế và giao tiếp tiếng Anh tiên tiến.  đọc thêm

Về chúng tôi

"Giáo dục Cho một người đàn ông một con cá và bạn cho anh ta ăn trong một ngày; dạy anh ta cách cá và bạn nuôi sống anh ta một đời."

                         -- Maimonides

Triết lý

Ai cũng có thể học tiếng Anh
Ai cũng có thể học tiếng Anh
Ai cũng có thể học tiếng Anh
 • Trung thực, là điều quan trọng hàng đầu, trong việc giao tiếp với phụ huynh và học viên.
 • BẤT KỲ AI cũng đều có thể học cách nói một ngôn ngữ khác, kể cả tiếng Anh.
 • Hỗ trợ bạn đạt các mục tiêu thông thạo tiếng Anh của mình qua việc dạy kèm thích hợp, chuyên nghiệp, và có nghiên cứu.
 • Chúng tôi áp dụng phương pháp học tiếng Anh như một sự kết hợp giữa việc học những ngữ âm phức tạp mà nhất thiết PHẢI được bao gồm trong các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết; những kỹ năng mà chúng tôi tin là đi chung với nhau, không thể tách rời và cần thiết để SỬ DỤNG thành công một ngôn ngữ sau nhiều năm học tập và tốn phí.
 • Mỗi người có cách học khác nhau, do đó, những giáo viên của chúng tôi dành thời gian tìm hiểu để biết được cách thức học tập của trẻ nhằm lập ra các phương thức riêng khi cần.
 • Những học viên có khả năng tự học, thực hành và biết tuân theo kỷ luật và những điều này rất cần thiết cho việc học thông thạo bất kỳ ngôn ngữ nào
 • Luôn luôn ghi nhớ những kiến thức đã được học bằng cách ghi chép kỹ lưỡng, viết xuống TẤT CẢ từ mới mà bạn học (bao gồm ý nghĩa, loại từ, âm tiết, và trọng âm được ghi chép cùng một chỗ) và ghi chép các câu hỏi và câu trả lời bằng tiếng Anh. Sau đó, ôn tập lại như đã được đề xuất ở trang _____.

Our Philosophy

 • ANYONE can learn to speak another language, including English.
 • Honesty, more than anything else, when communicating with parents and students.
 • Teachers with a University Degree in Education or Linguistics should teach English.
 • We support students in achieving their English mastery goals through pertinent, professional, research based tutoring methods.
 • We approach English language learning as a complete set of complex phonetic tasks that necessarily MUST include reading, writing, speaking, and listening, skills; skills we believe are integral, inseparable, and essential to successfully USING a language after years of study and expense.
 • Student self-study, practice, and meeting engagement discipline and are essential to fluency in any language.
 • Always take home the information from tutoring by thorough note-taking, writing down EVERY new word you learn, including its meaning, part of speech, syllabication, and accent in one place, and maintaining a journal of English questions and answers. Then review them as we suggest on page ___________.

Về chúng tôi Triết lý

Talk to us

085 888 5555