Tiếng Anh Nghiêm Túc. Chuẩn bị cho việc học tập quốc tế và giao tiếp tiếng Anh tiên tiến.  đọc thêm

Về chúng tôi

"Học tập không phải là sản phẩm của việc dạy học. Học tập là sản phẩm của nỗ lực của sinh viên đam mê."

                         -- John Holt

Sứ Mệnh

Tiếng Anh cho Người nói Tiếng Việt
Tiếng Anh cho Người nói Tiếng Việt
Tiếng Anh cho Người nói Tiếng Việt

Tại sao chúng tôi đây

"Tạo một môi trường học tập chuyên nghiệp, an toàn, vui vẻ và bền vững, nơi mà các thành viên có thể học tiếng Anh thông qua việc áp dụng những kiến thức đã học vào các hoạt động thực tế, trải nghiệm, đa ]phương tiện và sư phạm dựa trên các nghiên cứu về tâm lý học và giáo dục."

Why we are here

"To deliver a safe, fun, sustainable, and stimulating professional learning environment where Club members can learn English by USING it in real-world experiential, multimedia, and pedagogical activities all based on proven educational and psychological research."


Sứ Mệnh

Talk to us

085 888 5555