Tiếng Anh Nghiêm Túc. Chuẩn bị cho việc học tập quốc tế và giao tiếp tiếng Anh tiên tiến.  đọc thêm

Về chúng tôi

"Giáo dục tốn tiền, nhưng sự thiếu hiểu biết tốn kém hơn nhiều."

                         -- Sir Claus Moser

Phí câu lạc bộ

Eggs and Chicks

từ VND 4.700.000
mỗi 14 tuần

 • Học ABC và phát âm
 • Tìm hiểu nghi thức lớp học
 • Học đếm số 1-30
 • Tìm hiểu động vật, màu sắc, hình dạng
 • Học chào hỏi, kỹ năng xã hội
 • Gia hạn 14 tuần
Cambridge YLE Starters, Movers, and Flyers

từ VND 4.700.000
mỗi 14 tuần

 • Giải pháp chuẩn bị hoàn chỉnh
 • Tất cả các vật liệu bao gồm
 • Truy cập vào eaglesvn.com
 • Học bốn kỹ năng
 • Gia hạn 14 tuần
Cambridge KET and PET

từ VND 4.700.000
mỗi 14 tuần

 • Giải pháp chuẩn bị hoàn chỉnh
 • Tất cả các vật liệu bao gồm
 • Truy cập vào eaglesvn.com
 • Chuẩn bị cho việc học tập quốc tế
 • Gia hạn 14 tuần
Bài học riêng

từ VND 580.000
mỗi giờ

 • Chuẩn bị sống hoặc làm việc ở nước ngoài
 • Chuẩn bị cho trường trung học, cao đẳng, hoặc đại học ở nước ngoài
 • Tất cả các vật liệu bao gồm
 • Truy cập vào eaglesvn.com
 • Gia hạn hàng tháng

Về chúng tôi Phí câu lạc bộ

Talk to us

085 888 5555