Tiếng Anh Nghiêm Túc. Chuẩn bị cho việc học tập quốc tế và giao tiếp tiếng Anh tiên tiến.  đọc thêm

Sự phát triển về thể chất - The Eagles American English Club, Ltd.

Những gì ba mẹ nên làm

Sự phát triển về thể chất

Học sinh lớp ba trong Khu Học Chánh An Lạc, TP HCM
Học sinh lớp ba trong Khu Học Chánh An Lạc, TP HCM
Third grade Students in the An Lac School District, HCMC

Dành nhiều thời gian cho trẻ tham gia các hoạt động vui chơi ngoài trời như: chạy, nhảy, leo núi…

Tập chơi bắt bóngthường xuyên.

Tập nhảy dây..

Luyện tập sắp xếp các hình khối.

Talk to us

085 888 5555