Tiếng Anh Nghiêm Túc. Chuẩn bị cho việc học tập quốc tế và giao tiếp tiếng Anh tiên tiến.  đọc thêm

 • Kỹ thuật dạy tiếng Anh mới giúp học sinh Việt Nam

  Kỹ thuật dạy tiếng Anh mới giúp học sinh Việt Nam

  Chúng tôi chuyên dạy tiếng Anh cho người Việt. Sử dụng các kỹ thuật chuyên nghiệp chuyên ngành, được phát triển tại Câu lạc bộ Eagles, sinh viên sẽ dễ dàng học nói tiếng Anh một cách tự nhiên và tự tin.
  Học thêm
 • The Eagles American English Club, Ltd.

  The Eagles American English Club, Ltd.

  Chúng tôi chuyên dạy tiếng Anh cho người Việt. Sử dụng các kỹ thuật chuyên nghiệp chuyên ngành, được phát triển tại Câu lạc bộ Eagles, sinh viên sẽ dễ dàng học nói tiếng Anh một cách tự nhiên và tự tin.
  Học thêm
 • Tiếng Anh Nghiêm Túc

  Tiếng Anh Nghiêm Túc

  Chuẩn bị cho việc học tập quốc tế và giao tiếp tiếng Anh tiên tiến.
  Học thêm

Hoàn thành giải pháp đào tạo tiếng Anh quốc tế

covid-19 precautions observed

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng các lớp học tiếng Anh trực tiếp tại đang mở ra cho tất cả các cấp trong khi quan sát đặc biệt COVID-19 biện pháp phòng ngừa.

We are pleased to announce that live English classes are now open for all levels while observing special COVID-19 precautions.

"Giáo dục là giấy thông hành để tương lai, cho ngày mai thuộc về những người chuẩn bị cho nó ngày hôm nay."

                         -- Malcolm X

Lịch trình cuối tuần 2020

Thứ Bảy Chủ Nhật
09:30 - 10:00
Cambridge YLE Movers phiên họp buổi sáng
Cambridge YLE Movers: Phong 2 (Room 2)
09:30
11:30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge YLE Movers phiên họp buổi sángCambridge YLE Movers Morning Session. Please arrive at least 15 minutes early.

Cambridge YLE Starters phiên họp buổi sáng
Cambridge YLE Starters: Phòng 1 (Room 1)
09:30
11:30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge YLE Starters phiên họp buổi sángCambridge YLE Starters Morning Tutoring Session. Please arrive at least 15 minutes early.
Cambridge YLE Starters phiên họp buổi sáng
Cambridge YLE Starters: Phòng 1 (Room 1)
09:30
11:30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge YLE Starters phiên họp buổi sángCambridge YLE Starters Morning Session. Please arrive at least 15 minutes early.

Cambridge YLE Movers phiên họp buổi sáng
Cambridge YLE Movers: Phong 2 (Room 2)
09:30
11:30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge YLE Movers phiên họp buổi sángCambridge YLE Movers Morning Session. Please arrive at least 15 minutes early.
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
Cambridge YLE Flyers phiên họp buổi chiều
Cambridge YLE Flyers: Phong 1 (Room 1)
15:30
17:30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge YLE Flyers phiên họp buổi chiềuCambridge YLE Flyers Evening Session. Please arrive at least 15 minutes early.
Cambridge YLE Flyers phiên họp buổi chiều
Cambridge YLE Flyers: Phong 1 (Room 1)
15:30
17:30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge YLE Flyers phiên họp buổi chiềuCambridge YLE Flyers Evening Session. Please arrive at least 15 minutes early.
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30
17:30 - 18:00
Cambridge KET phiên họp buổi tối
Cambridge KET: Phong 2 (Room 2)
17:30
19:30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge KET phiên họp buổi tốiCambridge KET Evening Session. Please arrive at least 15 minutes early.

Cambridge PET phiên họp buổi tối
Cambridge PET: Phong 3 (Room 3)
17:30
19:30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge PET phiên họp buổi tốiCambridge PET Evening Session. Please arrive at least 15 minutes early.
Cambridge KET phiên họp buổi tối
Cambridge KET: Phong 2 (Room 2)
17:30
19:30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge KET phiên họp buổi tốiCambridge KET Evening Session. Please arrive at least 15 minutes early.

Cambridge PET phiên họp buổi tối
Cambridge PET: Phong 3 (Room 3)
17:30
19:30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge PET phiên họp buổi tốiCambridge PET Evening Tutoring Session. Please arrive at least 15 minutes early.
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
19:00 - 19:30

Thứ Bảy

 • Cambridge YLE Movers phiên họp buổi sáng
  09:30 - 11:30
 • Cambridge YLE Starters phiên họp buổi sáng
  09:30 - 11:30
 • Cambridge YLE Flyers phiên họp buổi chiều
  15:30 - 17:30
 • Cambridge KET phiên họp buổi tối
  17:30 - 19:30
 • Cambridge PET phiên họp buổi tối
  17:30 - 19:30

Chủ Nhật

 • Cambridge YLE Starters phiên họp buổi sáng
  09:30 - 11:30
 • Cambridge YLE Movers phiên họp buổi sáng
  09:30 - 11:30
 • Cambridge YLE Flyers phiên họp buổi chiều
  15:30 - 17:30
 • Cambridge KET phiên họp buổi tối
  17:30 - 19:30
 • Cambridge PET phiên họp buổi tối
  17:30 - 19:30
Thứ Bảy Chủ Nhật
09:30 - 10:00
Cambridge YLE Starters phiên họp buổi sáng
Cambridge YLE Starters: Phòng 1 (Room 1)
09:30
11:30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge YLE Starters phiên họp buổi sángCambridge YLE Starters Morning Tutoring Session. Please arrive at least 15 minutes early.
Cambridge YLE Starters phiên họp buổi sáng
Cambridge YLE Starters: Phòng 1 (Room 1)
09:30
11:30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge YLE Starters phiên họp buổi sángCambridge YLE Starters Morning Session. Please arrive at least 15 minutes early.
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 11:30

Thứ Bảy

 • Cambridge YLE Starters phiên họp buổi sáng
  09:30 - 11:30

Chủ Nhật

 • Cambridge YLE Starters phiên họp buổi sáng
  09:30 - 11:30
Thứ Bảy Chủ Nhật
09:30 - 10:00
Cambridge YLE Movers phiên họp buổi sáng
Cambridge YLE Movers: Phong 2 (Room 2)
09:30
11:30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge YLE Movers phiên họp buổi sángCambridge YLE Movers Morning Session. Please arrive at least 15 minutes early.
Cambridge YLE Movers phiên họp buổi sáng
Cambridge YLE Movers: Phong 2 (Room 2)
09:30
11:30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge YLE Movers phiên họp buổi sángCambridge YLE Movers Morning Session. Please arrive at least 15 minutes early.
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 11:30

Thứ Bảy

 • Cambridge YLE Movers phiên họp buổi sáng
  09:30 - 11:30

Chủ Nhật

 • Cambridge YLE Movers phiên họp buổi sáng
  09:30 - 11:30
Thứ Bảy Chủ Nhật
15:30 - 16:00
Cambridge YLE Flyers phiên họp buổi chiều
Cambridge YLE Flyers: Phong 1 (Room 1)
15:30
17:30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge YLE Flyers phiên họp buổi chiềuCambridge YLE Flyers Evening Session. Please arrive at least 15 minutes early.
Cambridge YLE Flyers phiên họp buổi chiều
Cambridge YLE Flyers: Phong 1 (Room 1)
15:30
17:30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge YLE Flyers phiên họp buổi chiềuCambridge YLE Flyers Evening Session. Please arrive at least 15 minutes early.
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30

Thứ Bảy

 • Cambridge YLE Flyers phiên họp buổi chiều
  15:30 - 17:30

Chủ Nhật

 • Cambridge YLE Flyers phiên họp buổi chiều
  15:30 - 17:30
Thứ Bảy Chủ Nhật
17:30 - 18:00
Cambridge KET phiên họp buổi tối
Cambridge KET: Phong 2 (Room 2)
17:30
19:30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge KET phiên họp buổi tốiCambridge KET Evening Session. Please arrive at least 15 minutes early.
Cambridge KET phiên họp buổi tối
Cambridge KET: Phong 2 (Room 2)
17:30
19:30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge KET phiên họp buổi tốiCambridge KET Evening Session. Please arrive at least 15 minutes early.
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
19:00 - 19:30

Thứ Bảy

 • Cambridge KET phiên họp buổi tối
  17:30 - 19:30

Chủ Nhật

 • Cambridge KET phiên họp buổi tối
  17:30 - 19:30
Thứ Bảy Chủ Nhật
17:30 - 18:00
Cambridge PET phiên họp buổi tối
Cambridge PET: Phong 3 (Room 3)
17:30
19:30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge PET phiên họp buổi tốiCambridge PET Evening Session. Please arrive at least 15 minutes early.
Cambridge PET phiên họp buổi tối
Cambridge PET: Phong 3 (Room 3)
17:30
19:30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge PET phiên họp buổi tốiCambridge PET Evening Tutoring Session. Please arrive at least 15 minutes early.
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
19:00 - 19:30

Thứ Bảy

 • Cambridge PET phiên họp buổi tối
  17:30 - 19:30

Chủ Nhật

 • Cambridge PET phiên họp buổi tối
  17:30 - 19:30
No events available!

Lịch trình cuối tuần 2019

Talk to us

085 888 5555