Tiếng Anh Nghiêm Túc. Chuẩn bị cho việc học tập quốc tế và giao tiếp tiếng Anh tiên tiến.  đọc thêm

Lịch trình cuối tuần - The Eagles American English Club, Ltd.

2019

Lịch trình cuối tuần 2020

Thứ Bảy Chủ Nhật
09:30 - 10:00
Cambridge YLE Movers phiên họp buổi sáng
Cambridge YLE Movers: Phong 2 (Room 2)
09:30
11:30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge YLE Movers phiên họp buổi sángCambridge YLE Movers Morning Session. Please arrive at least 15 minutes early.

Cambridge YLE Starters phiên họp buổi sáng
Cambridge YLE Starters: Phòng 1 (Room 1)
09:30
11:30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge YLE Starters phiên họp buổi sángCambridge YLE Starters Morning Tutoring Session. Please arrive at least 15 minutes early.
Cambridge YLE Starters phiên họp buổi sáng
Cambridge YLE Starters: Phòng 1 (Room 1)
09:30
11:30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge YLE Starters phiên họp buổi sángCambridge YLE Starters Morning Session. Please arrive at least 15 minutes early.

Cambridge YLE Movers phiên họp buổi sáng
Cambridge YLE Movers: Phong 2 (Room 2)
09:30
11:30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge YLE Movers phiên họp buổi sángCambridge YLE Movers Morning Session. Please arrive at least 15 minutes early.
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
Cambridge YLE Flyers phiên họp buổi chiều
Cambridge YLE Flyers: Phong 1 (Room 1)
15:30
17:30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge YLE Flyers phiên họp buổi chiềuCambridge YLE Flyers Evening Session. Please arrive at least 15 minutes early.
Cambridge YLE Flyers phiên họp buổi chiều
Cambridge YLE Flyers: Phong 1 (Room 1)
15:30
17:30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge YLE Flyers phiên họp buổi chiềuCambridge YLE Flyers Evening Session. Please arrive at least 15 minutes early.
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30
17:30 - 18:00
Cambridge KET phiên họp buổi tối
Cambridge KET: Phong 2 (Room 2)
17:30
19:30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge KET phiên họp buổi tốiCambridge KET Evening Session. Please arrive at least 15 minutes early.

Cambridge PET phiên họp buổi tối
Cambridge PET: Phong 3 (Room 3)
17:30
19:30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge PET phiên họp buổi tốiCambridge PET Evening Session. Please arrive at least 15 minutes early.
Cambridge KET phiên họp buổi tối
Cambridge KET: Phong 2 (Room 2)
17:30
19:30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge KET phiên họp buổi tốiCambridge KET Evening Session. Please arrive at least 15 minutes early.

Cambridge PET phiên họp buổi tối
Cambridge PET: Phong 3 (Room 3)
17:30
19:30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge PET phiên họp buổi tốiCambridge PET Evening Tutoring Session. Please arrive at least 15 minutes early.
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
19:00 - 19:30

Thứ Bảy

 • Cambridge YLE Movers phiên họp buổi sáng
  09:30 - 11:30
 • Cambridge YLE Starters phiên họp buổi sáng
  09:30 - 11:30
 • Cambridge YLE Flyers phiên họp buổi chiều
  15:30 - 17:30
 • Cambridge KET phiên họp buổi tối
  17:30 - 19:30
 • Cambridge PET phiên họp buổi tối
  17:30 - 19:30

Chủ Nhật

 • Cambridge YLE Starters phiên họp buổi sáng
  09:30 - 11:30
 • Cambridge YLE Movers phiên họp buổi sáng
  09:30 - 11:30
 • Cambridge YLE Flyers phiên họp buổi chiều
  15:30 - 17:30
 • Cambridge KET phiên họp buổi tối
  17:30 - 19:30
 • Cambridge PET phiên họp buổi tối
  17:30 - 19:30
Thứ Bảy Chủ Nhật
09:30 - 10:00
Cambridge YLE Starters phiên họp buổi sáng
Cambridge YLE Starters: Phòng 1 (Room 1)
09:30
11:30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge YLE Starters phiên họp buổi sángCambridge YLE Starters Morning Tutoring Session. Please arrive at least 15 minutes early.
Cambridge YLE Starters phiên họp buổi sáng
Cambridge YLE Starters: Phòng 1 (Room 1)
09:30
11:30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge YLE Starters phiên họp buổi sángCambridge YLE Starters Morning Session. Please arrive at least 15 minutes early.
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 11:30

Thứ Bảy

 • Cambridge YLE Starters phiên họp buổi sáng
  09:30 - 11:30

Chủ Nhật

 • Cambridge YLE Starters phiên họp buổi sáng
  09:30 - 11:30
Thứ Bảy Chủ Nhật
09:30 - 10:00
Cambridge YLE Movers phiên họp buổi sáng
Cambridge YLE Movers: Phong 2 (Room 2)
09:30
11:30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge YLE Movers phiên họp buổi sángCambridge YLE Movers Morning Session. Please arrive at least 15 minutes early.
Cambridge YLE Movers phiên họp buổi sáng
Cambridge YLE Movers: Phong 2 (Room 2)
09:30
11:30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge YLE Movers phiên họp buổi sángCambridge YLE Movers Morning Session. Please arrive at least 15 minutes early.
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 11:30

Thứ Bảy

 • Cambridge YLE Movers phiên họp buổi sáng
  09:30 - 11:30

Chủ Nhật

 • Cambridge YLE Movers phiên họp buổi sáng
  09:30 - 11:30
Thứ Bảy Chủ Nhật
15:30 - 16:00
Cambridge YLE Flyers phiên họp buổi chiều
Cambridge YLE Flyers: Phong 1 (Room 1)
15:30
17:30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge YLE Flyers phiên họp buổi chiềuCambridge YLE Flyers Evening Session. Please arrive at least 15 minutes early.
Cambridge YLE Flyers phiên họp buổi chiều
Cambridge YLE Flyers: Phong 1 (Room 1)
15:30
17:30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge YLE Flyers phiên họp buổi chiềuCambridge YLE Flyers Evening Session. Please arrive at least 15 minutes early.
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30

Thứ Bảy

 • Cambridge YLE Flyers phiên họp buổi chiều
  15:30 - 17:30

Chủ Nhật

 • Cambridge YLE Flyers phiên họp buổi chiều
  15:30 - 17:30
Thứ Bảy Chủ Nhật
17:30 - 18:00
Cambridge KET phiên họp buổi tối
Cambridge KET: Phong 2 (Room 2)
17:30
19:30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge KET phiên họp buổi tốiCambridge KET Evening Session. Please arrive at least 15 minutes early.
Cambridge KET phiên họp buổi tối
Cambridge KET: Phong 2 (Room 2)
17:30
19:30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge KET phiên họp buổi tốiCambridge KET Evening Session. Please arrive at least 15 minutes early.
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
19:00 - 19:30

Thứ Bảy

 • Cambridge KET phiên họp buổi tối
  17:30 - 19:30

Chủ Nhật

 • Cambridge KET phiên họp buổi tối
  17:30 - 19:30
Thứ Bảy Chủ Nhật
17:30 - 18:00
Cambridge PET phiên họp buổi tối
Cambridge PET: Phong 3 (Room 3)
17:30
19:30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge PET phiên họp buổi tốiCambridge PET Evening Session. Please arrive at least 15 minutes early.
Cambridge PET phiên họp buổi tối
Cambridge PET: Phong 3 (Room 3)
17:30
19:30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge PET phiên họp buổi tốiCambridge PET Evening Tutoring Session. Please arrive at least 15 minutes early.
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
19:00 - 19:30

Thứ Bảy

 • Cambridge PET phiên họp buổi tối
  17:30 - 19:30

Chủ Nhật

 • Cambridge PET phiên họp buổi tối
  17:30 - 19:30
No events available!

Talk to us

085 888 5555