Tiếng Anh Nghiêm Túc. Chuẩn bị cho việc học tập quốc tế và giao tiếp tiếng Anh tiên tiến.  đọc thêm

Về chúng tôi

"Giáo dục đang dạy con em chúng ta để khao khát những điều đúng đắn"

                         -- Plato
The Eagles American English Club, Ltd.

Kỹ Thuật Dạy Tiếng Anh Mới Giúp Học Sinh Việt Nam

Phương pháp giảng dạy Kim Sơn

Chúng tôi chuyên dạy tiếng Anh cho người Việt.

Sử dụng các kỹ thuật chuyên nghiệp chuyên ngành, được phát triển tại Câu lạc bộ Eagles, sinh viên sẽ dễ dàng học nói tiếng Anh một cách tự nhiên và tự tin.

Phương pháp tiếp cận giáo dục lý thuyết của chúng tôi
Phương pháp tiếp cận giáo dục lý thuyết của chúng tôi
Phương pháp tiếp cận giáo dục lý thuyết của chúng tôi

Phương pháp tiếp cận giáo dục lý thuyết của chúng tôi

Quan trọng hơn, chúng tôi áp dụng các phương pháp giảng dạy cùng với việc trải nghiệm những kỹ năng học tập quan trọng mà đa số trẻ em Mỹ, Anh, Úc và Canada có được khi học tiếng Anh ở bậc tiểu học. Tại Câu lạc bộ tiếng Anh Eagles™, chúng tôi không giảng dạy tiếng Anh theo cách như dạy kèm một môn học. Phương pháp giảng dạy của chúng tôi rất đơn giản: đó là sự tập trung vào việc trải nghiệm những kỹ năng học tiếng Anh tương tự như việc học ngôn ngữ đầu tiên - tiếng Việt.


Our theoretical educational approach

Here at The Eagles American English Club™ our theoretical educational approach matches students' developmental stages with proven cognitive and behavioral reinforcement experiences such as those our members had when learning their first language - Vietnamese.

Significantly, we believe learning a second language MUST be taught as a language in contrast to teaching a school subject like math or science. New language acquisition is a complex interaction of your senses (e.g., sight, sound, gestures, emotions, etc.) with multiple areas of your brain processing these sensations into coherent, understandable language laden with both literal and allegorical nuances. If you are thinking, "That sure doesn't sound like learning math or history," you now understand the vast and fundamental differences between second language development and learning school subjects.


Ba Mẹ Về chúng tôi Lý thuyết giáo dục

Talk to us

085 888 5555