Tiếng Anh Nghiêm Túc. Chuẩn bị cho việc học tập quốc tế và giao tiếp tiếng Anh tiên tiến.  đọc thêm

Dạy kèm

"Chúng ta học hỏi từ thất bại, không phải từ thành công!"

                         -- Bram Stoker

Lịch trực tuyến chỉ - 2021

Thứ Bảy Chủ Nhật
09.30 - 10.00
Cambridge YLE Movers phiên họp buổi sáng
Cambridge YLE Movers: Phong 2 (Room 2)
09.30
11.30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge YLE Movers phiên họp buổi sángCambridge YLE Movers Morning Session. Please arrive at least 15 minutes early.

Cambridge YLE Starters phiên họp buổi sáng
Cambridge YLE Starters: Phòng 1 (Room 1)
09.30
11.30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge YLE Starters phiên họp buổi sángCambridge YLE Starters Morning Tutoring Session. Please arrive at least 15 minutes early.
Cambridge YLE Starters phiên họp buổi sáng
Cambridge YLE Starters: Phòng 1 (Room 1)
09.30
11.30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge YLE Starters phiên họp buổi sángCambridge YLE Starters Morning Session. Please arrive at least 15 minutes early.

Cambridge YLE Movers phiên họp buổi sáng
Cambridge YLE Movers: Phong 2 (Room 2)
09.30
11.30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge YLE Movers phiên họp buổi sángCambridge YLE Movers Morning Session. Please arrive at least 15 minutes early.
10.00 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00
Thời gian rảnh
11.30
15.00
Bữa trưa
Thời gian rảnh
11.30
15.00
Bữa trưa
12.00 - 12.30
12.30 - 13.00
13.00 - 13.30
13.30 - 14.00
14.00 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30 - 16.00
Cambridge YLE Flyers phiên họp buổi chiều
Cambridge YLE Flyers: Phong 1 (Room 1)
15.30
17.30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge YLE Flyers phiên họp buổi chiềuCambridge YLE Flyers Evening Session. Please arrive at least 15 minutes early.

Thời gian rảnh
17.00
17.30
Nghỉ buổi tối
Thời gian rảnhEvening Break
Cambridge YLE Flyers phiên họp buổi chiều
Cambridge YLE Flyers: Phong 1 (Room 1)
15.30
17.30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge YLE Flyers phiên họp buổi chiềuCambridge YLE Flyers Evening Session. Please arrive at least 15 minutes early.

Thời gian rảnh
17.00
17.30
Nghỉ buổi tối
Thời gian rảnhEvening Break
16.00 - 16.30
16.30 - 17.00
17.00 - 17.30
17.30 - 18.00
Cambridge KET phiên họp buổi tối
Cambridge KET: Phong 2 (Room 2)
17.30
19.30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge KET phiên họp buổi tốiCambridge KET Evening Session. Please arrive at least 15 minutes early.

Cambridge PET phiên họp buổi tối
Cambridge PET: Phong 3 (Room 3)
17.30
19.30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge PET phiên họp buổi tốiCambridge PET Evening Session. Please arrive at least 15 minutes early.
Cambridge KET phiên họp buổi tối
Cambridge KET: Phong 2 (Room 2)
17.30
19.30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge KET phiên họp buổi tốiCambridge KET Evening Session. Please arrive at least 15 minutes early.

Cambridge PET phiên họp buổi tối
Cambridge PET: Phong 3 (Room 3)
17.30
19.30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge PET phiên họp buổi tốiCambridge PET Evening Tutoring Session. Please arrive at least 15 minutes early.
18.00 - 18.30
18.30 - 19.00
19.00 - 19.30

Thứ Bảy

 • Cambridge YLE Movers phiên họp buổi sáng
  09.30 - 11.30
 • Cambridge YLE Starters phiên họp buổi sáng
  09.30 - 11.30
 • Thời gian rảnh
  11.30 - 15.00
 • Cambridge YLE Flyers phiên họp buổi chiều
  15.30 - 17.30
 • Thời gian rảnh
  17.00 - 17.30
 • Cambridge KET phiên họp buổi tối
  17.30 - 19.30
 • Cambridge PET phiên họp buổi tối
  17.30 - 19.30

Chủ Nhật

 • Cambridge YLE Starters phiên họp buổi sáng
  09.30 - 11.30
 • Cambridge YLE Movers phiên họp buổi sáng
  09.30 - 11.30
 • Thời gian rảnh
  11.30 - 15.00
 • Cambridge YLE Flyers phiên họp buổi chiều
  15.30 - 17.30
 • Thời gian rảnh
  17.00 - 17.30
 • Cambridge KET phiên họp buổi tối
  17.30 - 19.30
 • Cambridge PET phiên họp buổi tối
  17.30 - 19.30
Thứ Bảy Chủ Nhật
09.30 - 10.00
Cambridge YLE Starters phiên họp buổi sáng
Cambridge YLE Starters: Phòng 1 (Room 1)
09.30
11.30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge YLE Starters phiên họp buổi sángCambridge YLE Starters Morning Tutoring Session. Please arrive at least 15 minutes early.
Cambridge YLE Starters phiên họp buổi sáng
Cambridge YLE Starters: Phòng 1 (Room 1)
09.30
11.30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge YLE Starters phiên họp buổi sángCambridge YLE Starters Morning Session. Please arrive at least 15 minutes early.
10.00 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 11.30

Thứ Bảy

 • Cambridge YLE Starters phiên họp buổi sáng
  09.30 - 11.30

Chủ Nhật

 • Cambridge YLE Starters phiên họp buổi sáng
  09.30 - 11.30
Thứ Bảy Chủ Nhật
09.30 - 10.00
Cambridge YLE Movers phiên họp buổi sáng
Cambridge YLE Movers: Phong 2 (Room 2)
09.30
11.30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge YLE Movers phiên họp buổi sángCambridge YLE Movers Morning Session. Please arrive at least 15 minutes early.
Cambridge YLE Movers phiên họp buổi sáng
Cambridge YLE Movers: Phong 2 (Room 2)
09.30
11.30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge YLE Movers phiên họp buổi sángCambridge YLE Movers Morning Session. Please arrive at least 15 minutes early.
10.00 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 11.30

Thứ Bảy

 • Cambridge YLE Movers phiên họp buổi sáng
  09.30 - 11.30

Chủ Nhật

 • Cambridge YLE Movers phiên họp buổi sáng
  09.30 - 11.30
Thứ Bảy Chủ Nhật
15.30 - 16.00
Cambridge YLE Flyers phiên họp buổi chiều
Cambridge YLE Flyers: Phong 1 (Room 1)
15.30
17.30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge YLE Flyers phiên họp buổi chiềuCambridge YLE Flyers Evening Session. Please arrive at least 15 minutes early.
Cambridge YLE Flyers phiên họp buổi chiều
Cambridge YLE Flyers: Phong 1 (Room 1)
15.30
17.30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge YLE Flyers phiên họp buổi chiềuCambridge YLE Flyers Evening Session. Please arrive at least 15 minutes early.
16.00 - 16.30
16.30 - 17.00
17.00 - 17.30

Thứ Bảy

 • Cambridge YLE Flyers phiên họp buổi chiều
  15.30 - 17.30

Chủ Nhật

 • Cambridge YLE Flyers phiên họp buổi chiều
  15.30 - 17.30
Thứ Bảy Chủ Nhật
17.30 - 18.00
Cambridge KET phiên họp buổi tối
Cambridge KET: Phong 2 (Room 2)
17.30
19.30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge KET phiên họp buổi tốiCambridge KET Evening Session. Please arrive at least 15 minutes early.
Cambridge KET phiên họp buổi tối
Cambridge KET: Phong 2 (Room 2)
17.30
19.30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge KET phiên họp buổi tốiCambridge KET Evening Session. Please arrive at least 15 minutes early.
18.00 - 18.30
18.30 - 19.00
19.00 - 19.30

Thứ Bảy

 • Cambridge KET phiên họp buổi tối
  17.30 - 19.30

Chủ Nhật

 • Cambridge KET phiên họp buổi tối
  17.30 - 19.30
Thứ Bảy Chủ Nhật
17.30 - 18.00
Cambridge PET phiên họp buổi tối
Cambridge PET: Phong 3 (Room 3)
17.30
19.30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge PET phiên họp buổi tốiCambridge PET Evening Session. Please arrive at least 15 minutes early.
Cambridge PET phiên họp buổi tối
Cambridge PET: Phong 3 (Room 3)
17.30
19.30
Vui lòng đến sớm ít nhất 15 phút.
Cambridge PET phiên họp buổi tốiCambridge PET Evening Tutoring Session. Please arrive at least 15 minutes early.
18.00 - 18.30
18.30 - 19.00
19.00 - 19.30

Thứ Bảy

 • Cambridge PET phiên họp buổi tối
  17.30 - 19.30

Chủ Nhật

 • Cambridge PET phiên họp buổi tối
  17.30 - 19.30
Thứ Bảy Chủ Nhật
11.30 - 12.00
Thời gian rảnh
11.30
15.00
Bữa trưa
Thời gian rảnh
11.30
15.00
Bữa trưa
12.00 - 12.30
12.30 - 13.00
13.00 - 13.30
13.30 - 14.00
14.00 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30 - 16.00
16.00 - 16.30
16.30 - 17.00
17.00 - 17.30
Thời gian rảnh
17.00
17.30
Nghỉ buổi tối
Thời gian rảnhEvening Break
Thời gian rảnh
17.00
17.30
Nghỉ buổi tối
Thời gian rảnhEvening Break

Thứ Bảy

 • Thời gian rảnh
  11.30 - 15.00
 • Thời gian rảnh
  17.00 - 17.30

Chủ Nhật

 • Thời gian rảnh
  11.30 - 15.00
 • Thời gian rảnh
  17.00 - 17.30
No events available!

Talk to us

085 888 5555