Tiếng Anh Nghiêm Túc. Chuẩn bị cho việc học tập quốc tế và giao tiếp tiếng Anh tiên tiến.  đọc thêm

Về chúng tôi

Nhân viên

Nhân viên

Tài nguyên quý giá nhất của chúng tôi


Tran Thi Kim Thanh - Hiệu trưởng | Giám đốc

Tran Thi Kim Thanh

Hiệu trưởng | Giám đốc

Le Thi Tu - Trợ lý giám đốc

Le Thi Tu

Trợ lý giám đốc

Pham Thi Diep - Gia sư cao cấp

Pham Thi Diep

Gia sư cao cấp

Jane Doe - Trợ lý gia sư

Jane Doe

Trợ lý gia sư

John Doe - Trợ lý gia sư

John Doe

Trợ lý gia sư

Tài nguyên quý giá nhất của chúng tôi

Tài nguyên quý giá nhất của chúng tôi

Đội ngũ gia sư của chúng tôi


Không khí ở đây tại The Eagles American English Club rất quen thuộc và thoải mái cho con bạn. Các hoạt động trong lớp học trong nhà của chúng tôi được thiết kế để truyền cảm hứng, giải trí và giáo dục con bạn.

Read More

Talk to us

085 888 5555