Tiếng Anh Nghiêm Túc. Chuẩn bị cho việc học tập quốc tế và giao tiếp tiếng Anh tiên tiến.  đọc thêm

 • Kỹ thuật dạy tiếng Anh mới giúp học sinh Việt Nam

  Kỹ thuật dạy tiếng Anh mới giúp học sinh Việt Nam

  Chúng tôi chuyên dạy tiếng Anh cho người Việt. Sử dụng các kỹ thuật chuyên nghiệp chuyên ngành, được phát triển tại Câu lạc bộ Eagles, sinh viên sẽ dễ dàng học nói tiếng Anh một cách tự nhiên và tự tin.
  Học thêm
 • The Eagles American English Club, Ltd.

  The Eagles American English Club, Ltd.

  Chúng tôi chuyên dạy tiếng Anh cho người Việt. Sử dụng các kỹ thuật chuyên nghiệp chuyên ngành, được phát triển tại Câu lạc bộ Eagles, sinh viên sẽ dễ dàng học nói tiếng Anh một cách tự nhiên và tự tin.
  Học thêm
 • Tiếng Anh Nghiêm Túc

  Tiếng Anh Nghiêm Túc

  Chuẩn bị cho việc học tập quốc tế và giao tiếp tiếng Anh tiên tiến.
  Học thêm

Hoàn thành giải pháp đào tạo tiếng Anh quốc tế

Caduceus

Do đại dịch COVID-19, The Eagles American English Club, Ltd., cho các lớp học tiếng Anh trực tiếp vào cuối tuần cho tất cả học sinh. Xem lịch năm 2021 để biết lịch học trực tuyến. Nhấn vào đây để xem hướng dẫn về cách sẵn sàng học trực tuyến. Cuối cùng, Đến http://eaglesvn.com/anhngu và đăng nhập để bắt đầu.

Due to the COVID-19 pandemic The Eagles American English Club, Ltd., is now holding regular LIVE online English classes for all students.  See the online classes calander for the schedule. Click here for a tutorial about how get ready to learn online.  Finally, Go to http://eaglesvn.com/anhngu and login to begin.

"Giáo dục là giấy thông hành để tương lai, cho ngày mai thuộc về những người chuẩn bị cho nó ngày hôm nay."

                         -- Malcolm X

Error

Captcha plugin not set or not found. Please contact a site administrator.

Please enter the email address associated with your User account. Your username will be emailed to the email address on file.

Talk to us

085 888 5555