Tiếng Anh Nghiêm Túc. Chuẩn bị cho việc học tập quốc tế và giao tiếp tiếng Anh tiên tiến.  đọc thêm

  Ba Mẹ

"Trẻ phải được dạy cách nghĩ chứ không phải nghĩ gì."

                         -- Margaret Mead

Chuẩn bị cho con bạn đi học

Những gì ba mẹ nên làm

Sự phát triển về ngôn ngữ

Học sinh lớp ba trong Khu Học Chánh An Lạc, TP HCM
Học sinh lớp ba trong Khu Học Chánh An Lạc, TP HCM
Third grade Students in the An Lac School District, HCMC

Đọc truyện cho trẻ nghe ít nhất 10 – 20 phút mỗi ngày (có thể là tiếng Anh hay tiếng Việt)

Trong khi đọc, hướng dẫn rõ cách cầm quyển sách đúng cách (cầm phía bên phải sách với gáy sách ở bên trái) và hướng dẫn trẻ đọc các từ và nhìn vào hình ảnh (từ trái sang phải, và từ trên xuống)

Sau khi đọc xong, hỏi bé về nội dung ở đầu truyện, giữa truyện, và cuối truyện.

Cho trẻ có cơ hội để vẽ (không sử dụng sách tô màu). Khuyến khích trẻ vẽ bất kì những gì bé thấy ở xung quanh.

Dạy trẻ các chữ cái viết hoa và chữ cái viết thường, tên của trẻ, và điều quan trọng nhất là âm thanh của mỗi chữ cái tạo thành trong quá trình chơi.Ba Mẹ Những gì ba mẹ nên làm Sự phát triển về ngôn ngữ

Talk to us

085 888 5555