Tiếng Anh Nghiêm Túc. Chuẩn bị cho việc học tập quốc tế và giao tiếp tiếng Anh tiên tiến.  đọc thêm

  Ba Mẹ

"Thông minh cộng với tính cách - đó là mục tiêu của giáo dục thực sự."

                         -- Martin Luther King Jr.

Chuẩn bị cho con bạn đi học

Những gì ba mẹ nên làm

Nghệ thuật sáng tạo

Học sinh lớp ba trong Khu Học Chánh An Lạc, TP HCM
Học sinh lớp ba trong Khu Học Chánh An Lạc, TP HCM
Third grade Students in the An Lac School District, HCMC

Luôn luôn khuyến khích trò giả đóng vai và đôi khi tham gia vào thế giới tưởng tượng của con bạn.

Dạy con nhận biết các màu sắc: Đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh lam, tím, đen, trắng, nâu và hồng. Để được giúp đỡ, hãy truy cập đường link sau: www.icanteachmychild.com/colors

Sử dụng nhiều loại vật liệu khác nhau để cho con bạn tô màu, tô màu, vẽ và khám phá!


Nguồn được trích dẫn từ:

Kushner, Howard I. (2011) Retraining left-henders and the aetiology of stuttering: The rise and fall of an intriguing theory. Laterality: Asymmetries of Body, Brain, and Cognition, 17(6), 673-693. doi: March 02, 2016, from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1357650x. 2011.615127

Ba Mẹ Chuẩn bị cho con bạn đi học Nghệ thuật sáng tạo

Talk to us

085 888 5555