Tiếng Anh Nghiêm Túc. Chuẩn bị cho việc học tập quốc tế và giao tiếp tiếng Anh tiên tiến.  đọc thêm

Về chúng tôi

"Giáo dục Cho một người đàn ông một con cá và bạn cho anh ta ăn trong một ngày; dạy anh ta cách cá và bạn nuôi sống anh ta một đời."

                         -- Maimonides

Chính sách hoàn lại tiền

Nếu một vấn đề không lường trước ngăn cản bạn tham gia lớp học của mình, hội phí câu lạc bộ của bạn có thể được hoàn lại theo chính sách sau: "Sau khi lớp học đầu tiên của bạn bắt đầu, bạn có bảy ngày để yêu cầu hoàn lại toàn bộ (100%) trừ 250.000 đồng cho mỗi học sinh cho Sổ tay Câu lạc bộ Eagles và Báo cáo tiến độ của phụ huynh đã nhận được. Từ 8 ngày đến 14 ngày sau khi lớp học của bạn bắt đầu, bạn được hoàn lại 50% (trừ 250.000 VND như mô tả ở trên). Sau 14 ngày, không có khoản hoàn trả nào được cung cấp."
If an unforeseen issue prevents you from attending your class, your club dues may be refunded per the following policy: "After your first class begins, you have seven days to request a full refund (100%) minus VND250,000 per student for the Eagles Club Notebook and Parents Progress Report received. From 8 days to 14 days after your class begins, you are entitled to a refund of 50% (minus VND250,000 as described above). After 14 days, no refunds are offered."

Talk to us

085 888 5555