Tiếng Anh Nghiêm Túc. Chuẩn bị cho việc học tập quốc tế và giao tiếp tiếng Anh tiên tiến.  đọc thêm

  Ba Mẹ

"Kinh nghiệm là giáo viên của tất cả mọi thứ."

                         -- Julius Caesar

Chọn giáo dục tiếng Anh


hello world!
Học sinh lớp ba trong Khu Học Chánh An Lạc, TP HCM
Third grade Students in the An Lac School District, HCMC

Cha mẹ muốn những gì tốt nhất cho con cái của họ và dành nhiều thời gian và tiền bạc LỰA CHỌN các dịch vụ giáo dục tiếng Anh. Hầu hết phụ huynh không phải là giáo viên ngôn ngữ chuyên nghiệp; do đó, họ phải chọn giải pháp học tiếng Anh dựa trên 1) khuyến nghị và / hoặc 2) từ các phụ huynh khác. Quảng cáo từ các trung tâm học tiếng Anh, với các thương hiệu nổi tiếng, CHỈ quảng bá bản thân trong khi giới thiệu tốt về bạn bè hoặc các bậc cha mẹ khác, những người không phải là giáo viên nhất thiết phải dựa trên ý kiến của họ về các yếu tố khác ngoài việc dạy học và phương pháp.


Ba Mẹ Chọn giáo dục tiếng Anh

Talk to us

085 888 5555